Kadeřnický rekvalifikační kurz - Ostrava

Kadeřnický rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(č.j. MSMT-1680/2015-1/72)

V rekvalifikačních kurzech klademe důraz na poskytnutí profesionálního studijního zázemí a předání veškerých teoretických i praktických znalostí důležitých pro výkon kadeřnického řemesla. Rekvalifikace je určena pro zájemce, kteří se chtějí stát profesionálními kadeřníky, anebo by rádi kadeřnické řemeslo jako volnočasovou aktivitu.

Termín

termín není vypsán

Dopolední kurz: pondělí, středa, čtvrtek

Obsah rekvalifikace 

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část s důrazem na praktické procvičování na živých modelech. Obsah rekvalifikace je v souladu s učebními osnovami schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, které vás opravňuje k provozování kadeřnické praxe jako OSVČ, nebo v zaměstnaneckém poměru.

Délka rekvalifikace

Délka kurzu je stanovena dle dosaženého vzdělání zájemce o rekvalifikaci:

Výuční list - vysokoškolské vzdělání: rekvalifikant s ukončeným středoškolským vzděláním (výuční list a vyšší vzdělání) absolvuje kadeřnický rekvalifikační kurz ve vybraném termínu. (Dosažené vzdělání může být z jakéhokoliv oboru např. kuchař – číšník, humanitní obor, aj.) Po úspěšném absolvování kurzu v daném termínu získává Osvědčení o rekvalifikaci.

Základní vzdělání: rekvalifikant s ukončeným základním vzděláním absolvuje kadeřnický rekvalifikační kurz ve vybraném termínu, poté je povinen splnit individuální praxi u nás v provozovně. Na základě úspěšného absolvování kurzu v daném termínu a následně splněné praxi získá rekvalifikant Osvědčení o rekvalifikaci. Cena kurzu je navýšena o 8.000 Kč. (Pokud je uchazeči o zaměstnání rekvalifikace schválena Úřadem práce, tato částka je také proplacena.)


Lektoři

Výuka je vedena lektory s bohatými zkušenostmi v oboru a lektorské činnosti. Lektoři rovněž spolupracují s kosmetickými značkami jako technologové - školitelé profesionálních kadeřnic. Neustále se sebevzdělávají v nových trendech doma i v zahraničí.


Výukové prostory

Provozovna: Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Cena

standard: 17.900 Kč - součástí je značková vlasová kosmetika pro praktickou výuku, učebnice

plus: 18.900 Kč - navíc Kurz prodlužování vlasů metodami Keratin a Micro Rings

 

Uchazeči o zaměstnání mají možnost proplacení rekvalifikace Úřadem práce. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení pro ÚP.

Jak se mohu přihlásit

Vyplňte prosím přihlášku, anebo volejte 734 127 332.

 

Přihláška

 

 Kurz:
  Kadeřnický rekvalifikační kurz Ostrava
  Nabídka kurzu:

 

          Osobní údaje:

  Jméno:
  Příjmení:
  Dosažené vzdělání:

 

           Kontakt:

  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  Mobil:
  Email:

 


 

 
 

Novinky