Kadeřnický rekvalifikační kurz - Prostějov

 

Kadeřnický rekvalifikační kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-1680/2015-1/72). V rekvalifikačních kurzech klademe důraz na individuální přístup, poskytnutí profesionálního studijního zázemí a předání veškerých teoretických i praktických znalostí důležitých pro výkon kadeřnického řemesla. Rekvalifikace je určena nejen zájemcům, jenž se chtějí stát profesionálními kadeřníky, ale také těm, kteří chtějí kadeřnické řemeslo provozovat jako volnočasovou aktivitu.

 

Termín

Termín není vypsán

Výukové dny: pondělí, středa, pátek (sudé týdny), sobota (liché týdny)

/Možnost úhrady Úřadem práce./

  

Obsah rekvalifikace 

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část s důrazem na praktické procvičování na živých modelech. Obsah rekvalifikace je v souladu s učebními osnovami schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdržíte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, které vás opravňuje k provozování kadeřnické praxe jako OSVČ, nebo v zaměstnaneckém poměru.

Délka rekvalifikace

Délka kurzu je stanovena dle dosaženého vzdělání zájemce o rekvalifikaci:

Výuční list - vysokoškolské vzdělání: rekvalifikant s ukončeným středoškolským vzděláním (výuční list a vyšší vzdělání) absolvuje kadeřnický rekvalifikační kurz ve vybraném termínu. (Dosažené vzdělání může být z jakéhokoliv oboru např. kuchař – číšník, humanitní obor, aj.) Po úspěšném absolvování kurzu v daném termínu získává Osvědčení o rekvalifikaci.

Základní vzdělání: rekvalifikant s ukončeným základním vzděláním absolvuje kadeřnický rekvalifikační kurz ve vybraném termínu, poté je povinen splnit individuální praxi u nás v provozovně. Na základě úspěšného absolvování kurzu v daném termínu a následně splněné praxi získá rekvalifikant Osvědčení o rekvalifikaci. Cena kurzu je navýšena o 8.000 Kč. (Pokud je uchazeči o zaměstnání rekvalifikace schválena Úřadem práce, tato částka je také proplacena.)


Lektoři

Výuka je vedena lektory s bohatými zkušenostmi v oboru a lektorské činnosti. Lektoři rovněž spolupracují s kosmetickými značkami jako technologové - školitelé profesionálních kadeřnic. Neustále se sebevzdělávají v nových trendech doma i v zahraničí.


Výukové prostory

Provozovna: Žižkovo nám. 20, 796 01, Prostějov


Cena

cena 17.900 Kč - součástí je značková vlasová kosmetika pro praktickou výuku, učebnice.

 

Uchazeči o zaměstnání mají možnost proplacení rekvalifikace Úřadem práce. Na vyžádání Vám zašleme potvrzení pro ÚP.

 

Jak se mohu přihlásit

Vyplňte prosím přihlášku, anebo volejte 734 127 332.

 

Přihláška

 

  Kurz:   Kadeřnický rekvalifikační kurz Prostějov
  Termín:   20. 1. - 8. 4. 2017

 

           Osobní údaje:

  Jméno:
  Příjmení:
  Vzdělání:

 

           Kontakt:

  Adresa:
  Město:
  PSČ:
  Mobil:
  E-mail:

 
 

Novinky